חדשות
איתור תחום התנדבות
שירות לגיל השלישי שמעניק תמיכה מרוחקת לשימוש בטכנולוגיה ובאינטרנט
21/03/2020
בעריכת: אבי חצ'ואל | מנהל המחלקה להנהלות ציבוריות ומנהיגות מתנדבת
החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ(
טל' נייד: ‎ 050-6952110‏| avi_h@matnasim.org.il
המלאכה 4 ת.ד. 573 לוד 7110601
21/03/2020
1/03/2020
תכנית עבודה מצורפת כקובץ
22/08/2019
1/05/2018
 Previous Page 
תנועת של"מ - שיגרה בשעת חירום - טיפים