איתור תחום התנדבות

פתח תקוה - עולמות

ברכת דרורה קולסקי מנהלת המתנ"ס
10/09/2015
15/07/2014
קישורים מצורפים:
1. הודעה על זכייתה בתואר.
2. בחודש ספטמבר 2013 התפרסה בידיעון תנועת של"מ כתבה על פועלו של סניף של"מ במתנ"ס.
כמו כן היכנסו לקישור - פרסום זכייתה בתואר
4/03/2014