איתור תחום התנדבות

ג'וינט ישראל

האגף להתנדבות ופילנטרופיה בג'וינט ישראל

12/10/2011

בשנים האחרונות עדים בג'וינט ישראל להתעוררות של פעילות אזרחית, שמתבטאת, בין היתר, בגידול ניכר בהיקף המגזר השלישי ובפעילות של יחידים וקבוצות המקדמים רעיון או מטרה, במקרים רבים תוך התנדבות אישית או קבוצתית. בה בשעה, בשירות הציבורי חל תהליך של קיצוץ במשאבים ומעבר מהפעלה ישירה של שירותים לשימוש בגורמי חוץ, ואף עידוד הפרטה של שירותים והעברתם לידי המגזר השלישי או העסקי. 

בשל שינויים אלה החליט ג'וינט ישראל להקים אגף של התנדבות ופילנתרופיה, שיפעל בצד אלכא (האגודה לפיתוח ולקידום כוח האדם בשירותים החברתיים בישראל).

ייעוד האגף הוא לתמוך בקידום החברה האזרחית, כדי לשפר את השירותים החברתיים הניתנים לאוכלוסיות המוחלשות ולחזק את חוסנה החברתי של המדינה.

האגף להתנדבות ופילנתרופיה פועל בשני כיוונים עיקריים:

  • מפתח ומכשיר מנהיגות מקצועית ומנהיגות מתנדבת בקרב ארגוני המגזר השלישי וקבוצות בלתי פורמליות
  • מפתח מודלים יישובים לקידום ההתנדבות בארץ ולקידום שיתופי פעולה בין המגזר העסקי לבין המגזר הציבורי והקהילה.

כל פעילות האגף להתנדבות ופילנתרופיה מתבצעת בשותפות משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וארגונים במגזר השלישי.

תכנית משותפת ראשונה עם החברה למתנ"סים ותנועת של"מ החלה לפעול במחצית 2011 ונקראת "התנדבות משפחות".
בנוסף לאתר של"מ מתפרסמות כתבות על תכנית "התנדבות משפחות" גם באתר "הזווית להתנדבות".
הדפסשלח לחברהוסף תגובה