איתור תחום התנדבות

המרכז להתנדבות על שם כרמלה

המרכז להתנדבות ע"ש כרמלה אבן עזרא הוקם לזכרה של אישה רבת פעלים שאהבת הנתינה לאדם באשר הוא הייתה בנפשה והקרינה על סביבותיה.  המרכז מנציח את רוחה ודואג לטפחה בקרב הבאים בשעריו.  

המרכז להתנדבות נבנה הודות לתרומתה האדיבה של משפחת אבן עזרא ומהווה בית יוצר ומוקד מקצועי בתחום ההתנדבות ברמה הארצית והמקומית בתחומים המפורטים בהמשך.  

כמו כן מהווה הבית מרכז ארצי לתנועת של"מ ומוקד למפגשי קבוצות מתנדבים ולמידת עמיתים.  

עבור המרכז להתנדבות של רמת השרון מהווה המקום בית לארגוני המתנדבים השונים, מרכז להשמת ולווי מתנדבים, ומקום מפגש לפורום "שולחן עגול"-מועצת ארגוני המתנדבים.

עדכונים והודעות על פתיחת מועדי הכשרה

היכרות עם תכניות ארציות של תנועת של"מ