איתור תחום התנדבות

גבעת אולגה

במפגש סיכום השנה אירחו את גיל חובב עם הרצאתו אוכל קטן ,נשים גדולות.
30/06/2017
16/02/2017
23/09/2016
21/03/2016
עירית חדרה ואגף ההתנדבות העניקו תעודות הוקרה למתנדבים בתחומים שונים. מזל ואני ביניהם.
ההוקרה על הובלת קבוצת מתנדבים פעילה מטעם תנועת שלם ומתנס גבעת אולגה.
29/11/2015