איתור תחום התנדבות

עכו

מתנדבי של"מ בעכו משתלבים בפעילויות בבית ספר התומר לחינוך מיוחד כחלק מתוכנית הלימודים בכישורי חיים.

2/03/2017
בעכו פתחו את שנת הפעילות באירוע בנוכחות רכזים ומתנדבים בכל התחומים.
29/09/2016
18/09/2016
12/07/2015