איתור תחום התנדבות

עכו

מתנדבי של"מ בעכו משתלבים בפעילויות בבית ספר התומר לחינוך מיוחד כחלק מתוכנית הלימודים בכישורי חיים.

2/03/2017
18/09/2016
12/07/2015