איתור תחום התנדבות

נוהל ביטוח מתנדבים

מתנדבים ומבוטחים בשל"מ - מעודכן ל-1 ינואר 2019

10/12/2018

לפניכם נוהל בטוח המתנדבים   בהתאם לחוק הבטוח הלאומי לשנת 2017.כידוע לכם יש לחדש את הבטוח בכל שנה, מה- 1.1 – 31.12

את טפסי הבטוח יש לשלוח לרכזי של"מ המחוזיים האחראיים לנושא על פי המפורט במכתב. 

שימו לב להתייחסות בנוהל גם למתנדבים בשעת חרום!

לשמחתנו אנחנו נמצאים כעת בתהליך מתקדם של הטמעת התוכנה לניהול מתנדבים במתנ"סים.

תוכנה זו היא כלי ניהולי עבורכם לבניית מערך מסודר ומקצועי של המתנדבים במתנ"ס.

אחד השימושים המתקדמים בתוכנה הוא היכולת להפיק באמצעותה דוח לבטוח המתנדבים,  עד כה השאלונים הללו מולאו בכתב יד, ומעתה מופקים אוטומטית בידי התכנה וחוסכים שעות עבודה רבות ומייגעות.

                                                                                                                                    בהזדמנות זאת  פונים לכל המתנדבים שטרם עברו לתכנת הניהול לפנות אלינו לקבלת השתלמויות בנושא.

אנו מקיימים ימי הדרכה במחוזות וגם ברמה היישובית באמצעות צוות ניהול תכנת של"מ והרכז האחראי על התקשוב. 

זכרו-מתנדב בטוח הוא מתנדב מבוטח!!!

 

אני עומדת לרשותכם בכל סוגיה או שאלה.

ארנית דקל 

מנהלת היחידה להתנדבות ותנועת של"מ

נייד: 050-6758289

 

 

 

 

 

 

נוהל ביטוח מתנדבים לשנת 2019  נוהל ביטוח מתנדבים לשנת 2019
טופס הפניה למתנדב  טופס הפניה למתנדב
בקשה לרישום מתנדבים בהתאם לסעיף 198 ה (1) לחוק הביטוח לאומי  בקשה לרישום מתנדבים בהתאם לסעיף 198 ה (1) לחוק הביטוח לאומי
מיון לפי קוד מטרה ותחום התנדבות  מיון לפי קוד מטרה ותחום התנדבות
נוהל הגשת תביעה    - ביטוח לאומי  נוהל הגשת תביעה - ביטוח לאומי
הדפסשלח לחבר