איתור תחום התנדבות

מחוז דרום

מכרה של"מ- סדנת הטמעה במחוז הדרום- 24.5.16

12/07/2016

מפגש במסגרת סיום שנת העבודה תשע"ו

 

במסגרת סיום שנת העבודה תשע"ו התקיים מפגש בנושא הטמעת תהליך העבודה עם האוגדן "מכרה של"מ" המכיל בתוכו 120 תכניות התנדבות במסגרת תנועת של"מ ברחבי הארץ. המפגש נערך במתנ"ס גן יבנה, בריכוז וניהול של הרכז מחוז דרום שמעון חזות, והשתתפו בו 30 איש המהווים צוותים יישוביים ממחוז הדרום.....

הערות מקדימות:

*. לא כל הנוכחים משמשים כרכזי התנדבות.

*. חלק גדול מהנוכחים לא הכיר את תנועת של"מ.

*. הפעילות התקיימה במרחב יפה ומכבד מאד (ספריה עירונית) , במתחם חצי פתוח , ללא שולחנות ועם כסאות סטודנט. ללא קירות לתליית הבריסטולים במרווחים.

*. קדמו לפעילות: דברים שנשאו 4 דוברים ,היכרות מרוכזת וקצרה עם תנועת של"מ ותרגיל היכרות לקבוצה שהנחתה ארנית.

*. לסדנה הוקדשו שעה ורבע שגלשו לשעה וחצי.

*. תוכנית נוספת שתוכננה לאחרי הסדנה, בוטלה.

מהלך הפעילות-

*. בפתיח- האנשים גילו את הרלוונטיות של הסדנה למתרחש בישוב שלהם ועלתה המוטיבציה להמשך הפעילות.

           - הודגשה החשיבות של חוכמת ההמונים  בכלל ובמהלך הסדנה בפרט.

*. החלוקה לקבוצות- החלוקה היתה לפי ישובים ולכן חלק מהקבוצות היו גדולות מ-5. 

*. בסדנה- נדרשה הנחיה אינטנסיבית בקבוצות להבנת המשימה.

*. כל המשתתפים לקחו חלק פעיל בפעילות.חלקם היו דומיננטיים יותר.

הערות מסכמות-

*. בחלוקה לקבוצות -  למודלינג היה משקל רב בהחלטה על חלוקה הומוגנית (לפי ישובים). במשוב אנשים אמרו שהרגישו כאילו התחילו תהליך עבודה צוותי בדרך חדשה שקורא להם להמשיך. השיח התבסס על המוכר ועל המתרחש בישוב, והתוצר היה רלוונטי ומכוון ליישום.

*. מספר אנשים טענו שאינם מתחברים לרשימת היוזמות שניתנה להם ורצו לבחור בעצמם מהאוגדן. דילמה- האם להגדיר בפני המשתתפים את גבולות המשימה ברשימה המוכנה ולציין שבמהלך בישוב שלהם יוכלו לבחור מתוך המכרה כרצונם, או לפתוח את אפשרות הבחירה לכלל היוזמות באוגדן?

*.מספר(מועט) אנשים ניסו לבצע את הבחירה הפרטנית יחד בשלב המשימה האישית. היה חשוב להסביר שהעבודה האישית חשובה לתהליך ולמודלינג.

*. תהליך הבחירה נעשה בדרך כלל בהסתמך על מידת העניין, גם אם לא השתמשו במושג עצמו אלא במגדיריו ובמאפייניו. ספק אם המושג "צורך" הובן ונלקח בחשבון בעת הבחירה.

*. היתה התלהבות מהגיוון במתודולוגיה .

*. קיים ספק אם הדבקת המדבקות נעשתה לפי בחינת הקריטריונים לעומק ולפי מידת התאמתם לתוכנית.

*. היה חשוב ומעניין לשאול את הקבוצות כיצד הגיעו להחלטה משותפת.

   לדוגמא:

   בחרו את התוכנית שיש לה הפוטנציאל הרב ביותר לגייס מתנדבים( לא "תוכנית נישה"). בחרו בתוכנית המגוונת ביותר,  בחרו בתוכנית שיש לה פוטנציאל לעסוק באוכלוסיה רב דורית, בחרו לפי רוב. בחרו בתוכנית שיש לה מכנה משותף או אפשרות חיבור עם תוכנית/תוכניות אחרות שנבחרו...

*. היתה חשיבות רבה להבנה ולניתוח של תוצאות הפעילות.(למה--- קיבל את מירב המדבקות).

*. המשתתפים ציינו שהבינו את חשיבות העבודה בצוות ישובי.

הערה: חשוב שהממונים יהיו מעורבים בפעילות.( כמנחים או כחברים בקבוצות).

התוצאות:

במרב המדבקות(כפול מהשאר) זכתה התוכנית – "פעילות חברתית עם ילדים למניעת שוטטות". הנימוק של המליאה לתוצאה היה, שזה "צו השעה" ורמת הדחיפות והחשיבות שלו גדולה משאר התוכניות.

בחירה נוספת- בית קפה רב דורי

   "       "     -  מיד ליד

   "      "      - קשר רב דורי?

הקריטריונים שעסקו במענה לצורך ישובי/לאומי ולצרכי ממ"ש זכו למרב המדבקות.

את המשוב הנחתה ארנית באמצעות קלפים השלכתיים.

                   

מכרה של"מ – סדנאות הטמעה, מאי 6102  מכרה של"מ – סדנאות הטמעה, מאי 6102
הדפסשלח לחברהוסף תגובה