איתור תחום התנדבות

תנועת של"מ מחזקת מתנדביה - מידע והפעלות בשיגרת חירום

מידע ותכניות להפעלת ילדים בשיגרת חירום

תמיכה למתנדבים בשיגרת חירום

מידע על פעילות גופנית בשיגרת חירום

מידע כללי, אתרים שימושיים ועוד.. בשיגרת חירום