תנועת שלמ

אודות - מי אנחנו?

תנועת של"מ-שרות לאומי למבוגר

התנדבות כדרך חיים בגיל המבוגר

 

תנועת של"מ הינה תנועה עממית להתנדבות בקהילה  שהוקמה  ביוזמה משותפת של משרד החינוך והחברה למתנ"סים בתחילת שנת 2000 .

הוגה הרעיון ד"ר שלום קליין -יור' התנועה האמין שיעודה של התנועה הוא לממש את הפוטנציאל של ההון האנושי  בחברה הישראלית

ולהפוך את ערך ההתנדבות לאורח חיים, והטמעת ההתנדבות כנורמה חברתית בקרב ציבור הגמלאים תוך מימוש עצמי, מיצוי יכולות ורצף של עשייה חיונית.

כיו"ר נשיאות תנועת של"מ מכהן השופט פרופ' אליקים רובינשטיין,המשנה לנשיאה(בדימוס) בית המשפט העליון.

 

אל רבים מהמתנדבים מגיעה תנועת של"מ במסגרת קורסי הכנה לפרישה מקיימים ארגונים ציבוריים בארץ:

משרד הביטחון, משטרה, בנקים אוניברסיטאות, מערכת החינוך וכו'.

במפגשים אלו מציעה של"מ לפורשים ממעגל העבודה "נחיתה רכה" באמצעות הצטרפות למסגרת התנדבותית ליד הבית.

 

התנועה פועלת על בסיס התפיסה כי ההתנדבות מאפשרת לפתח התנהגויות וערכים של נדיבות, עזרה הדדית ,סולידריות ,אחריות ומנהיגות חברתית.

של"מ דואגת להכשרה וליווי מקצועי של המתנדבים ומקיימת קורסים, השתלמויות וימי עיון למתנדבים.

של"מ הינה תנועה חברתית היוצרת מארג של "דבק חברתי" בין חבריה.

התנועה פועלת כיום במסגרת החברה למתנ"סים בכ-100 יישובים ברחבי הארץ ומקיפה כ-18,000 מתנדבים.

 

 

תנועת של"מ מציעה מניפת משימות רחבה ומגוונת להתנדבות בקהילה:

 

-         תפקידי הנהגה וארגון במסגרות התנועה - ריכוז, הדרכה והנחיה ומחשוב.

-         של"מ בחינוך - פעילות לימודית והעשרתית בבתי הספר ובמרכזי למידה במתנ"סים:

-         קריאה בהנאה - עידוד תלמידים לקריאת ספרים.

-         צמצום פערים לימודיים.

-          מעורבים בלב הענין - שיחות בנושאים חברתיים וערכיים.  

-         אנגלית מדוברת - יצירת שיח עם תלמידים בכתות ד'-ח' לתרגול השפה האנגלית.                

-         זהב בגן - סיוע בגני הילדים ובמסגרות הגיל הרך, בשיתוף "אור ירוק".

-         מועדון "אור ירוק" בקהילה - קידום הבטיחות בדרכים ביישוב.

-         קהילה מטיילת - ארגון והדרכה במועדוני מטיילים במתנ"סים ברחבי הארץ.

-         קמפוס מתנדב – הקמה והפעלה של מרכז לימודים למתנדבים ע"י מרצים מתנדבים.

-         מחוברים לגיל הזהב - הנגשת השמוש בטלפון החכם לבני הגיל השלישי.בשתוף חברת פרטנר.

-         שיחון של"מ,קליטת עלייה - סיוע לעולים חדשים בלמוד עברית ובקליטה חברתית.

-         תעסוחיל - סיוע לחיילים במצב סוציו אקונומי נמוך בזמן שרותם הסדיר במציאת עבודה.

-         חבר בלב של"מ - סיוע טלפוני להפגת בדידות בקרב קשישים

-         היכל הנתינה - מפגשי העצמת מתנדבים

 

 

 

הקוד האתי של תנועת של"מ

 

תנועת של"מ הינה תנועה עממית להתנדבות בקהילה שהוקמה ביוזמה משותפת של משרד החינוך והחברה למתנ"סים בתחילת שנת 2000 .

הוגה הרעיון ד"ר שלום קליין -יור' התנועה האמין שיעודה של התנועה הוא לממש את הפוטנציאל של ההון האנושי בחברה הישראלית ולהפוך

את ערך ההתנדבות לאורח חיים.

הטמעת ההתנדבות כנורמה חברתית בקרב ציבור הגמלאים תוך מימוש עצמי, מיצוי יכולות ורצף של עשייה חיונית.

כיו"ר נשיאות תנועת של"מ מכהן השופט פרופ' אליקים רובינשטיין,המשנה לנשיאה(בדימוס) בית המשפט העליון.

אל רבים מהמתנדבים מגיעה תנועת של"מ במסגרת קורסי הכנה לפרישה מקיימים ארגונים ציבוריים בארץ: מ.הביטחון, משטרה,

בנקים אוניברסיטאות, מערכת החינוך וכו'.

במפגשים אלו מציעה של"מ לפורשים ממעגל העבודה "נחיתה רכה" באמצעות הצטרפות למסגרת התנדבותית ליד הבית.

תנועת של"מ מהווה מצע טבעי לנתינה וקבלה שהן מאבות המזון ברוחניים במסורת היהודית. תנועת ההתנדבות היא "הדבק החברתי"

המאחד אנשים בעלי אמונות ותפיסות עולם שונות.

מאחר ועל הבסיס הזה קמה ופועלת תנועת של"מ, אך טבעי הוא הדבר כי התנועה מאמצת לעצמה את קוד האתיקה להפעלת מתנדבים

כאבוקה המאירה את דרכה.

זכויות המתנדב הן :

 

- לקבל על עצמו תפקיד הולם ומתאים לניסיון חייו, כישוריו ונטיותיו האישיות, וזאת בהתחשב במטרות התנועה וצרכיה.

- לקבל תנאים הולמים – הכשרה  והדרכה, תנאים פיזיים והמשאבים הנדרשים -  שיאפשרו לו לבצע את תפקידו

  במסגרת התנועה על הצד הטוב ביותר, תוך התחשבות במשאבי התנועה.

- לקבוע בעצמו את היקף הזמן שירצה להקדיש לעבודת ההתנדבות בשל"מ, בהתאם למטרות התנועה

  ולצרכי הקהילה ולנושא בו בחר, ובתיאום עם רכז הסניף.

- להיות שותף בתכנון עבודת ההתנדבות שלו ובהחלטות הקשורות בה ולחוש חופשי להביע דעות ולהציע הצעות.

- לקבל יחס של כבוד והגינות מצד כל הגורמים הקשורים בעבודת ההתנדבות.

- לקבל הגנה על פרטיותו במסגרת התנועה והתחיבות התנועה לא למסור כל מידע לגביו מבלי לקבל על כך הסכמתו מראש. 

- לקבל מהתנועה משוב על עצם התנדבותו ועל אופן ורמת ביצוע תפקידו, וכן לקבל הכרה והוקרה על המאמץ שהשקיע.

- לקבל מהתנועה את תעודת המתנדב המעידה על היותו חבר בתנועה ואף מקנה הטבות שונות, וזאת על פי הנוהל הקיים לחלוקת התעודה.

- להיות מבוטח במסגרת ביטוח המתנדבים דרך המוסד לביטוח לאומי או כל ביטוח אחר שיעניק את אותן הזכויות במקרה של פגיעה .

- לקבל החזר הוצאות נסיעה עבור פעילות התנדבות במסגרת של"מ מחוץ ליישובו על פי דיווח.

 

חובות המתנדב הן :

 

- להיות נאמן ומחויב לתנועה ולהתנהג על פי הנורמות והכללים הקבועים בתקנון התנועה.

להגן על המוניטין של התנועה ולייצגה בכבוד.

- להקפיד על הופעה ייצוגית ומכובדת שתהלום את תפקידו.

- לכבד את האנשים עימם הוא נמצא במגע במהלך התנדבותו, לשתף פעולה עם שאר המתנדבים ועם אנשי צוות שכירים,

  ולנהוג כלפי כולם בהגינות, סבלנות וסובלנות, וללא משוא פנים.

להתחייב לא לקבל טובות הנאה כלשהן מלקוחות התנועה או בעלי עניין אחרים. 

- להתחייב להימנע מלפעול במצב של ניגוד עניינים ולהביא לידיעת הנהלת התנועה כל מקרה בו מתעורר חשש לניגוד מעין זה.

- להודיע לרכז תנועת של"מ ביישובו על כל דבר העלול להשפיע על יכולתו למלא את תפקידו בתנועה או על רצונו להפסיק את פעילות ההתנדבות שלו.

- להקפיד על חובת שמירת הסודיות ולא לפרסם או להביא לידיעת כל אדם, רשות, או ארגון, בכתב או בעל פה,

  כל מידע המגיע לידיעתו במסגרת הפעילות ההתנדבותית שלו במסגרת התנועה.

- להתריע כאשר הואהיא נתקלת בהתנהגות ארגונית או התנהגות של פרטים אשר אינה עומדת בקריטריונים אתיים, לרבות הפרת חוק בארגון .

- מתנדב בשל"מ הפועל במסגרת מערכת החינוך חייב לפעול על פי נוהל קליטת מתנדבים שנקבע במשרד החינוך ובארגונים ציבוריים נוספים.

 

חובות התנועה הן :

 

- לדאוג להבטחת זכויותיהם של כל המתנדבים חברי התנועה.

- להקפיד על כך שכל פעולות חברי התנועה תתבצענה על טהרת ההתנדבות.

- לחתום על הסכם התקשרות או הצהרה הדדית עם כל מתנדב בתנועה עם תחילת פעילותו.

- לעשות כמיטב יכולתה להתאים לכל מתנדב תפקיד הולם.

- לבטח את המתנדבים בביטוח מתנדבים במוסד לביטוח לאומי, או בביטוח אחר שיעניק למתנדב את אותן הזכויות במקרה של פגיעה. (ראה סעיף 1 למעלה).

- לשתף את המתנדבים באירועים כלליים של התנועה במטרה ליצור שותפות וגיבוש בין המתנדבים ולחזק את גאוות היחידה ואת תחושת הבית החם.

- לתגמל את מתנדבי התנועה על פעילותם בתגמול שאינו כספי תוך שמירה על הכלל של "והצנע לכת". (ראה סעיף 1 למעלה).

- לאפשר לבעלי תפקידים בתנועה להרחיב את תחומי התנדבותם תוך הימנעות מהיווצרות מצב של ניגוד אינטרסים כתוצאה מכך.

 

(במסמך זה כל התייחסות בלשון זכר מתייחסת גם למתנדבות ממין נקבה).