תנועת שלמ

מחוז ירושלים

גוש עציון

דורין עוז

054-4864052

  dorin@matnasetzion.com

ירושלים

לורי אתי

050-7960754

   mami771@walla.com

מ.א.  בנימין

מיכל לוי

052-4767460

vatikim.mitnadvim@gmail.com