תנועת שלמ

מחוז ירושלים

מחוז ירושלים

גוש עציון

דורין עוז

054-4864052

  dorin@matnasetzion.com 

ירושלים

לורי אתי

050-7960754

     mami771@walla.com 

מ.א.  בנימין

מיכל לוי

052-4767460