תנועת שלמ

אוצר הספרות והשירה

הנושא: חיים נחמן ביאליק

נושאים לשיחה:

-        האם אתם מכירים שירים של ביאליק, ואיזה שיר או אילו שירים אתם אוהבים במיוחד?

ניתן לשוחח על תרומתו של ביאליק ליצירה הספרותית בארץ ישראל בתחומי השירה, הספרות, ההגות,

התרגום והנחלת הלשון העברית, על בית ביאליק שמשמש כמוזיאון ועל הביקור בו ובסביבתו (בית העיריה הישן של תל אביב, מוזיאון ראובן רובין).

קישור לטקסט מתוך: "שער למתחיל", גיליוֹן 1219 ,ה' בּטבת תשס"ג, 10 בּדצמבּר 2002

 

הנושא: אגי משעול

נושאים לשיחה:

-         האם אתם מכירים שירים של המשוררת אגי משעול? אילו שירים אהובים עליכם?

ניתן לשוחח על החוויות של אגי משעול כעולה חדשה מהונגריה בגיל ארבע וכבת להורים ניצולי שואה וכיצד הן משתקפות בשיריה,

מי ומה השפיע על שירתה וממה היא שואבת השראה כאשר היא כותבת.

קישור לטקסט מתוך: "שער למתחיל", גיליֹון 1598 ,י"זּ בתמּוז תש"ע, 29ּ ביּוני 2010