תנועת שלמ

ניהול התכנית

הקמת וועדת היגוי: למעבר לחצו כאן

גיוס צוות מוביל: למעבר לחצו כאן

שיתוף צוות הגן: למעבר לחצו כאן

איתור מתנדבים: למעבר לחצו כאן

קליטת מתנדבים: למעבר לחצו כאן

שבוץ מתנדבים לגנים: למעבר לחצו כאן

פתיחת תכנית זה"ב בגן ביישובים: למעבר לחצו כאן

הכשרת מתנדבים – קמפוס זה"ב בגן: למעבר לחצו כאן

תחזוקת מתנדבים: למעבר לחצו כאן

יום הולדת למשפחה: למעבר לחצו כאן

סיכום והתחלת התוכנית: למעבר לחצו כאן