תנועת שלמ

של"מ בחינוך

מתנדבים בבתי ספר

תנועת של"מ - שרות לאומי למבוגר הינה תנועה עממית להתנדבות, הפונה לכל מי שפורש ממעגל העבודה ומציעה לו להשתלב
במגוון תחומי עשייה התנדבותיים בקהילה.

 

תנועת של"מ היא גם בין הארגונים המובילים בארץ  בהפעלת  אזרחים ותיקים / גמלאים כתומכי חינוך והוראה בבתי ספר ( יסודי ועל יסודי).

מתנדבי תנועת של"מ יכולים להציע לבתי הספר גם תמיכה מרחוק באמצעים מקוונים (כגון זום ,וואטסאפ וידיאו) ללא תלות באזור המגורים  ובשעות גמישות.

 

תחומי פעילות

 

סיוע לימודי פרטני/קבוצתי למתקשים ולמצטיינים ( בחינוך היסודי והעל יסודי).
לימוד בחברותא
תפעול ועזרה בספריה.
הדרכה ועזרה בחדר מחשבים/מחשבים בכלל

העשרת ידע ומיומנויות
תכנית "קריאה בהנאה" (כיתות א'-ג') : עידוד לקריאה
תכנית "אנגלית מדוברת" ( כיתות ד' – ח') : טיפוח יכולת דיבור חופשי ונכון באנגלית.
סיפורי מורשת ( קשר בין דורי / רב דורי)
הדרכה/העשרה באומנויות שונות .
הטמעה וטיפוח ערכי התנהגות וחיים בחברה ובקהילה:
תכנית "מעורבים בלב העניין " ( כיתות ה' – ו') : מפגשי שיח בגובה העיניים ( מתנדב עם קבוצת תלמידים) להעשרת ידע וטיפוח ערכי הכלה,

השתלבות ויוזמה בחברה ובקהילה.
נוכחות פעילה בזמן הפסקה בבית הספר
טיפוח פינת גן בעזרת תלמידים.

 

רכז ארצי - חיה שפירא

רכזת פדגוגית - ד״ר דבורה מצא

תכנית "מעורבים בלב העניין"

התכנית, שפותחה באגף לחינוך יסודי של משרד החינוך בשיתוף עם של"מ בחינוך, ומושתתת על מפגשי "שיח בגובה העיניים":

תלמידי כיתות ה'-ו' נפגשים עם מתנדב מבוגר לשיח חברתי ערכי בנושאים שמעניינים אותם. 

התכנית מעודדת את הלומדים לשוחח על מסרים חברתיים הרלוונטיים לחייהם בנוכחות מבוגר משמעותי.

 

מטרות התכנית:

  • טיפוח לומד סקרן, המגלה ערנות לסובב ולמתרחש בחברה, במדינה ובעולם

  • טיפוח מעורבות חברתית ונקיטת עמדה בסוגיות אקטואליות:

  • טיפוח היכולת לשתף בעמדות אישיות ולבחון סוגיה מנקודות מבט שונות

  • ניהול שיח סביב דעות מנוגדות תוך מתן כבוד לשונות

  • טיפוח הקשר הבין דורי עם מבוגר משמעותי מהקהילה

  • נרחבת הידע והמודעות להיבטים שונים של החיים בקהילה ובחברה .

  • לעודד וללוות את התלמידים לביצוע מיזמים של מעורבות חברתית

אוכלוסיית היעד:

  • התכנית מופעלת בקבוצות תלמידים מכיתות ה'-ו' (8 תלמידים בקבוצה) במשך 6-8 שבועות.

  • כל 6-8 שבועות תשתתף בתכנית קבוצת תלמידים אחרת במטרה לאפשר למרבית התלמידים לקחת חלק בתכנית.

מומלץ לגבש קבוצות תלמידים שמגלים עניין בנושאים המתרחשים בחברה, בארץ ובעולם ובעלי יכולת ביטוי המשתפים בעמדות, בדעות וברגשות.

 

מסגרת הזמן ליישום התכנית:

במהלך יום הלימודים במועדים המוסכמים על מנהלי בתיה"ס (בשעות הפרטניות, בשעות רוחב או בכל זמן אחר שיקצה ביה"ס כתוספת לשעות הליבה).

המתנדבים לתכנית מקבלים הדרכה, ליוויו הכשרה.

 

תכנית "קריאה בהנאה"

התכנית נבנתה ביוזמת האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך ובלווי שלו בהדרכות ובתכנים, במטרה לחזק את יעד משרד החינוך לשיפור

הישגים בחינוך הלשוני. לתכנית דרושים מתנדבים גמלאים לעידוד קריאה בקרב תלמידי כיתות א'-ב'

ההתנדבות כוללת: ישיבה באופן פרטני או עם קבוצה קטנה, לקריאת סיפור משותפת, קיום שיחה בעקבות הסיפור וכדומה,

זאת על מנת לעודד את הרגלי הקריאה של התלמידים. ההתנדבות מתקיימים בימים א'-ו' בשעות בית הספר למשך כ- 4 שעות שבועיות.

המתנדבים לתכנית מקבלים הכשרה ליווי והדרכה .

רכזות התכנית: אדלה פרנקל, ד"ר דבורה מצא, רינה מסיקה

 

תכנית "אנגלית מדוברת"

תכנית ביוזמת משרד החנוך שבאה לחזק את מיומנויות השיח בשפה האנגלית לתלמידי כתות ד'-ח'.

מתנדבי של"מ דוברי השפה האנגלית משולבים במסגרת מרכזי הלמידה ובמסגרות נוספות של המתנ"סים בשעות אחר הצהרים.

המעטפת המקצועית לתכנית כוללת הכשרה, הנחיה וליווי של המטה המקצועי בתחום הלמידה של החברה למתנ"סים - המחלקה להתחנכות ולמידה.

החיבור של התכנית למרכזים הקהילתיים תורם לביסוס התפיסה של החברה למתנסים, ש"חינוך בונה קהילה" ו"קהילה בונה חינוך".

הערך המוסף של פעילות התכנית במרכזים הקהילתיים היא ביכולת להרחיב את השימוש בשפה האנגלית באמצעות מפגש יומיומי של הילדים

ובני הנוער עם פעילויות, תכנים חברתיים מגוונים ואותנטיים. 

 

מטרות התכנית:

• שימוש בשפה האנגלית המדוברת לשם חיזוק הביטחון העצמי של הלומדים לגבי יכולתם להשתמש בה.
• הדגשת החשיבות שלדיבור בשפה האנגלית בעולם גלובלי.
• למידה חווייתית של השפה האנגלית המדוברת באמצעות חיבור לעולמם של הלומדים (משחק, סרטים, שירים).
• חיבור בין דורות, באמצעות פעילות משותפת של מתנדבים בוגרים וילדים בקהילה.
• המתנדבים כמודל חינוכי-ערכי עבור ילדים ובני נוער.

 

עקרונות מנחים בהפעלת התכנית:     

• התכנית תכלול ילדים ובני נוער, בגילאי 9 – 14. 

• התכנית תופעל ע"י מתנדבים בוגרים 

• הלמידה בתכנית תתבצע במסגרת של קבוצות למידה קטנות (עד 6 לומדים)
• התכנית בנויה מ 12 מפגשים (ניתן להגדיל)
• כל מפגש יערך 45דק' -60 דק'
• הכשרה של צוות המתנדבים בתכנית וליווי מקצועי.
• עידוד הלומדים לעשות שימוש ב"אנגלית מדוברת" בהקשרים של פעילות בקהילה.

רכזת התכנית - אריקה רומנובסקי

להצטרפות

ניהול התוכנית

אדלה פרנקל

052-2639730 afadela@gmail.com

אריקה רומנובסקי

050-7538205 erikaromanovsky@gmail.com

ד״ר דבורה מצא

054-7694348 Dmatsa@gmail.com

רינה מסיקה

050-6282795 Rinamesika1@gmail.com

רשימת אירועים