תנועת שלמ

מכרה של"מ

יוזמות התנדבות

תנועת של"מ - שרות לאומי למבוגר הינה תנועה עממית להתנדבות, הפונה לכל מי שפורש ממעגל העבודה ומציעה לו להשתלב

במגוון תחומי עשייה התנדבותיים בקהילה.

 

היוזמות מופעלות על ידי מתנדבי תנועת של"מ. חלק מהיוזמות הוקמו על ידי מתנדבי התנועה ובחלק מהיוזמות נעשה

שיתוף פעולה בין הגוף היוזם ובין מתנדבי של"מ.

היוזמות מחולקות לתחומים: רווחה, חינוך, בריאות, פנאי, ביטחון ובטיחות, מנהלה, ושירותי קהילה

כל תחום מפורט לפי קהלי יעד ומאפיינים ייחודיים, בהתאמה ליוזמות שהגיעו מהשטח.

כל יוזמה מתייחסת למספר היבטים – שם היוזמה, קהל היעד, פרופיל המתנדב, תיאור ותדירות היוזמה, הכשרה וליווי, שם המתנ"ס ואנשי הקשר במתנ"ס.

המאגר מחולק לפי שנים שבהם נאספו היוזמות והוא ממשיך להתמלא.

המאגר נועד עבורכם, תוכלו לקבל השראה מהיוזמות שתפגשו.

חלקן היו בעבר וכבר אינן פועלות ואחרות ממשיכות לפעול.

תוכלו לזהות יוזמות שמתאימות לכם ולבדוק האם היוזמה פועלת ביישוב שלכם או שתוכלו לפנות לרכז של"מ ביישוב ולבדוק אפשרות להקים את היוזמה ביישוב.

תנועת של"מ היא תנועה של מתנדבים, אנו רואים בכם יזמים ושותפים לבניית התנועה ולהרחבתה.

 

ניהול התוכנית

רשימת אירועים