תנועת שלמ

מרכז הדרכה ארצי להטמעת תורת ההתנדבות

 

ע"ש כרמלה אבן עזרא

 

 

תנועת של"מ - שרות לאומי למבוגר הינה תנועה עממית להתנדבות, הפונה לכל מי שפורש ממעגל העבודה ומציעה לו להשתלב
במגוון תחומי עשייה התנדבותיים בקהילה.


מרכז ההדרכה הארצי להטמעת תורת ההתנדבות בתנועת של"מ, מהווה הבית יוצר לתוכניות וליוזמות חדשניות בתחום ההתנדבות 

ולקידום תוכניות הפועלות בישובים השונים.

מרכז ההדרכה מפתח תוכניות ומסגרות לרכזים חדשים במטרה להכשיר אותם כבעלי תפקיד מנהיגותי בתנועת של"מ, והוא מהווה מסגרת ללמידה,

להקניית ידע, להעשרה ולהתפתחות אישית ומקצועית של כלל הרכזים והמתנדבים בכל הארץ על פי דרישה של רכזי המחוזות ושל רכזי התוכניות הארציים.

מרכז ההדרכה מפתח תוכניות ומסגרות לרכזים חדשים במטרה להכשיר אותם כבעלי תפקיד מנהיגותי בתנועת של"מ.

תנועת של"מ היא ארגון לומד, מתפתח ודינאמי. תהליכי הפיתוח מתבצעים בו בשיטת המניפה:

בית הספר להדרכה של התנועה מפתח את החומרים בהלימה לחזון התנועה, ליעדיה ולעקרונותיה, וכמענה לצרכים שמפנים הרכזים המחוזיים וחברי הנהלה.

 

צוות ההדרכה הארצי מנחה את צוותי ההדרכה המחוזיים בהעברת החומר.

צוותי ההדרכה המחוזיים מטמיעים את החומרים בקרב הצוותים היישוביים במחוזות שלהם.

צוות ההדרכה המורחב כולל את הצוות המוביל הארצי ונציגים מכל המחוזות ונציגות של רכזי תוכניות.

במהלך השנה ניפגש הצוות המורחב ללמידת עמיתים, לפיתוח יוזמות ולבנייה משותפת של תוכניות הנותנות מענה לצרכים העולים משדה ההתנדבות בשל"מ.

 

עבודת המרכז מתבצעת בשני צירים עיקריים:

 

ציר ה"מה"- ציר זה מספק לרכז ו/או למתנדב את הידע הנחוץ לו לצורך מילוי תפקידו כמתנדב או כבעל תפקיד מוביל בתנועת של"מ,

(הפועל בחסות / לצד / בשיתוף עם מנהל המתנ"ס וצוותו).

 

ציר ה"איך"- ציר זה מצייד את המתנדב ו/או הרכז החדש ב"ארגז כלים", הנחוץ לו כדי לממש בהצלחה את תפקידו,

והוא מנצל את אופן הביצוע ואת דרכי הפעולה של צוות ההדרכה של המרכז כמודלינג בתהליך הכשרת המתנדבים.

(תוך התייחסות למתודולוגיה, אנדרגוגיה, דרכי פעולה ושיטות הנחייה מגוונות, מבנה קבוע למפגש ועוד)

קורס רכזים חדשים ארצי בנהול מתנדבים  לרכזים ישוביים ורכזי תכניות נפתח ע"פ תוכנית העבודה השנתית.

 

להלן ההצעות לפיתוח מקצועי של מתנדבים ורכזים בתנועת של"מ בתשפ"א ובעקבות הקורונה:

 

 

ההצעה

תיאור

1

ניהול אפקטיבי ויעיל בזום :

*התנהלות פיזית בזום (כללי התנהגות לקראת המפגש ובמהלכו)

*האמי"לי(= אני מה יוצא לי מזה) של המשתתפים במפגש –התועלות והרווחים של מפגש בזום למנחה וללומדים

 

2

כלים, דרכי הוראה ומתודולוגיה בזום (כולל שילוב משחק בלמידה בזום)

 

*הצגת האפשרויות של הזום לטובת ההנחיה

והדרכה ביישומן.

*יעיל ולא יעיל בהנחיה בזום.

*התאמת דרכים ואמצעים להנחיה בזום, כגון: שילוב משחקים בתהליכי ההנחיה.

 

3

היות בטוב / well being

כיצד תשפיעו על שיפור התוצאות ?

כיצד תרגישו טוב בתהליך העשייה?

"גישת ה-be": being' doing' having

 

4

שימור והעצמה של מתנדבים

בשתוף פעולה עם אורית סייד-רכזת ארצית של שימור והעצמת מתנדבים

* הבהרת המושגים 

*שונות והשתנות (שונות בין המתנדבים ושונות במניעים שלהם להתנדב. השתנות של צרכי המתנדב והשתנות במענה המותאם לצורך מסוים)

*מניעים ומענים 

*יישומים בימי קורונה 

*מועדוני עניין

 

5

פעילות רב דורית (בתיאום עם בתיה"ס): משפחות פעילות בתוך ביה"ס"(משפחה של שבת, משפחה מציגה היסטוריה משפחתית...)

ובקהילה כשגרירים של ביה"ס

 

*פעילות משפחתית במסגרות החינוכיות ובתיאום עמן.(להעשרה הקשורה בנושאי הלימוד ו/או לתחום האמנות והתרבות ו/או לתחום החברתי והאזרחי)

*פעילות משפחתית בקהילה ולמענה, בתיאום ו/או ללא תיאום עם ביה"ס.

 6

ניהול שיח בונה

 

מודל הדולפין


 

 

להצטרפות

ניהול התוכנית

מנהלת צוות הדרכה

חיה פלג

0506932804 hayapele@gmail.com

רשימת אירועים