תנועת שלמ

גיוס מתנדבים

מרבבה לרבבות 

תנועת של"מ - שרות לאומי למבוגר הינה תנועה עממית להתנדבות, הפונה לכל מי שפורש ממעגל העבודה ומציעה לו להשתלב

במגוון תחומי עשייה התנדבותיים בקהילה.

 

תנועת של"מ מקיימת קשרי גומלין שוטפים עם ארגוני גמלאים גדולים במדינה לשם גיוסם להתנדבות והצעות למיזמים משותפים.

גיוס המתנדבים לתנועת של"מ נעשה ברובו במסגרת קורסי הכנה לפרישה של מקומות עבודה כמו : בנקים, אוניברסיטאות,

משרדי ממשלה, בזק, חברת חשמל, רפאל, תעשיה אווירית ועוד.

במסגרת קורסי ההכנה לפרישה נחשפים הגמלאים לפעילותה של תנועת של"מ ונרשמים להצטרפות.

 

 

להצטרפות

רשימת אירועים